عضویت در خبرنامه

پرسشنامه ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا

دانلود پرسشنامه با موضوع ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا، در قالب doc و در 6 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: معرفی آزمون آزمون آمادگی روانی اوتاوا )OMSAT) یکی از جامعترین آزمونهای آمادگی روانی ورزشکاران است که آزمودنی را در سه حیطه شناختی، رفتاری و

کد فایل:25399
دسته بندی: علوم انسانی » جامعه شناسی

تعداد مشاهده: 62 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 13

حجم فایل:18 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • توضیحات:
  دانلود پرسشنامه با موضوع  ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا،
  در قالب doc و در 6 صفحه، قابل ویرایش.


  توضیحات:
  معرفی آزمون
  آزمون آمادگی روانی اوتاوا )OMSAT) یکی از جامعترین آزمونهای آمادگی روانی ورزشکاران است که آزمودنی را در سه حیطه شناختی، رفتاری و عاطفی میسنجد. این پرسشنامه در سال 1992 بهوسیله سالمال در دانشگاه اوتاوا ساخته و در سال 1993 به وسیله بوتا اعتباریابی شد. دوراند- بوش، سالمال و گریندمرز )2001( نسخه سوم این ابزار را تدوین و تنظیم نموده و اعتباریابی و پایایی سنجی
  کردند. پرسشنامه شامل 48 سؤال است که 12 مهارت روانی را در مقیاس 7 ارزشی لیکرت از کامالً مخالف تا کامالً موافق مورد
  بررسی قرار میدهد.

  مفاهیم و خرده مقیاسها
  این پرسشنامه 12 مهارت روانی (هر 4 سؤال یکی از مهارتهای روانی ) را میسنجد. مهارتهای روانی که مورد بررسی قرار میگیرد.  شامل مهارتهای پایه (شامل خردهمقیاسهای هدفگزینی، اعتمادبه نفس و تعهد)، مهارتهای روانتنی ( شامل خردهمقیاسهای
  واکنش به استرس، کنترل ترس، آرمیدگی و نیروبخشی)، مهارتهای شناختی(شامل خردهمقیاسهای تمرکز، تمرکز مجدد،
  تصویرسازی، تمرین ذهنی و طرحریزی مسابقه)است.
  مهارتهای پایه
  2- هدف گزینی: تعیین و طبقهبندی اهداف و تالش در راه رسیدن به آنها.
  1- اعتمادبه نفس: اعتقاد و باور فرد به تواناییهای خود برای موفقیت.
  1- تعهد: شدت فداکاری و وقف کردن خود برای رسیدن به اهداف.
  مهارت های روانتنی
  1- واکنش به استرس: کنترل و غلبه بر افکار و احساسات و فعالیتهای ذهنی و درونی در جریان یک رویداد مهم.
  2-کنترل ترس: توانایی مقابله با موقعیتها یا شرایطی است که باعث ترس و وحشت میشود.
  3- آرمیدگی: کاهش سطح انگیختگی فیزیولوژیکی، تنش عضالنی، ضربان قلب، اضطراب، ترس، سرعت تنفس و دمای بدن.
  4-نیروبخشی یا فعالسازی: فرایند افزایش سطح انرژی روانی.
  مهارت های شناختی
  1-تمرکز: توانایی یک فرد برای هدایت و حفظ توجه به نشانههای انتخابی برای زمان معین.
  2-تمرکز مجدد: توانایی بازیافتن تمرکز پس از حواسپرتی.
  3- تصویرسازی: وضوح و کنترلپذیری تصاویر ذهنی.
  4- تمرین ذهنی: ساخت، بازسازی یا مرور ذهنی مهارتهای جسمانی، بازی یا بخشهایی از یک عملکرد.
  =========================== صفحه 3 ===========================

  5- طرحریزی مسابقه: تهیه طرحهایی برای هدایت افکار، هیجانات و اعمال قبل، در طول و پس از رقابت.
  امتیازدهی
  برای مهارتهای واکنش به استرس، کنترل ترس، تمرکز و تمرکز مجدد از کامالً مخالف امتیاز 7، مخالف امتیاز 6 ، تاحدی مخالف
  امتیاز 5، موافق نیستم/ مخالف نیستم امتیاز 4، تاحدی موافق امتیاز 3، موافق امتیاز 2 و کامالً موافق امتیاز 1؛ امتیازبندی میشود.
  برای سایر مهارتها برعکس امتیاز داده میشود (کامالً مخالف امتیاز 1، مخالف امتیاز 2، تاحدی مخالف امتیاز 3، موافق نیستم/
  مخالف نیستم امتیاز 4، تاحدی موافق امتیاز 5، موافق امتیاز 6، کامالً موافق امتیاز 7). برای ارزیابی هر مهارت در صورتیکه امتیاز
  بدست آمده از 25 بیشتر باشد نمره عالی، بین 20 تا 25 نمره خوب، بین 15 تا 20 نمره متوسط و کمتر از 15 نمره ضعیف به آن
  تعلق میگیرد. شماره سؤاالت مربوط به هر خردهمقیاس در ادامه آمده است:
  مهارتهای پایه
  1-هدفگزینی شامل سؤاالت 41-23-10-1.میشود
  2- اعتمادبه نفس: شامل سؤاالت 48-28-12-2میشود.
  .میشود 39-30-17-719 سؤاالت شامل : -1 تعهد
  مهارتهای روانتنی
  1- واکنش به استرس: شامل سؤاال36-32-14-6 میشود.
  2-کنترل ترس: شامل سؤاالت 43-24-16-4 میشود.
  3-میشود 42-29-19-3 سواالت شامل :آرمیدگی
  4- نیروبخشی یا فعالسازی: شامل سؤاالت 46-37-20-5 میشود.
  مهارتهای شناختی
  .میشود 38-31-15-8 سؤاالت شامل :تمرکز -2
  1- تمرکز مجدد: شامل سؤاالت 44-34-27-22 میشود.
  .میشود 33-26-18-9 سؤاالت شامل :تصویرسازی -1
  8- تمرین ذهنی: شامل سؤاالت 45-35-21-13 میشود.
  5- طرحریزی مسابقه: شامل سؤاالت 47-40-25-11میشود.
  اعتبار و پایایی
  زیدآبادی و همکاران )1392( نشان دادند که تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، ضرایب آلفای کرونباخ و همبستگی درون
  طبقهای نسخه فارسی پرسشنامه سنجش مهارتهای ذهنی اوتاوا-3، از ساختار 112 عاملی 48 سؤالی پرسشنامه اصلی حمایت کرده،
  اعتبار عاملی و پایایی آن را تأیید میکند. پایایی پرسشنامه اتاوا-3 بهوسیله صنعتی منفرد )1385( بر روی 333 نفر از ورزشکاران
  تیمهای ملی ایران بررسی شد. همسانی درونی این پرسشنامه براساس آزمون آلفای کرونباخ بین 37%تا 71%و با استفاده از
  بازآزمایی 64% تا 92% گزارش شد.
  و . . .
  برچسب ها: پرسشنامه ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا آزمون ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا تحقیق ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا پروژه ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا فایل ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا دانلود رایگان ابزار سنجش مهارت های روا
 • برای استفاده از فایل، ابتدا آن را با با نرم افزار Winrar، از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار Winrar، این جا کلیک کنید.
 • در قالب doc و در 6 صفحه، قابل ویرایش.
 • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

 • ضمانت بازگشت وجه، در صورت وجود مغایرت

  توجه داشته باشید که در صورتی که توضیحات فایل خریداری شده با محتوای آن مغایرت داشته باشد، می توانید تا 24 ساعت پس از خرید، درخواست بازگشت وجه پرداخت شده دهید. درخواست در اسرع وقت رسیدگی خواهد گردید.
 • کد تخفیف 10 درصدی، امکان جدیدی است که به سایت اضافه شده و هر نفر پس از خرید یک فایل، این کد را دریافت می نماید. به این صورت که با خرید هر یک از فایل های سایت و در صورت موفق بودن تراکنش، به همراه لینک دانلود و ایمیل ارسال شده، کد منحصر به فردی به خریدار داده خواهد شد که در خرید بعدی و با وارد کردن آن کد، 10 درصد از قیمت فایل بعدی کسر خواهد گردید.
  هم چنین با خریدهای بعدی نیز، کد جدید به خریدار ارسال خواهد شد. بنابراین در خرید اول 100 درصد قیمت فایل و در خریدهای بعدی 90 درصد قیمت فایل پرداخت خواهد شد.
  

ایجاد فروشگاه اختصاصی

شما با عضویت در سایت، بلافاصله می توانید صاحب یک فروشگاه اختصاصی شوید.

فروشگاه ساز رایگان فایل nikanfile.com

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

0933 190 4210

درباره ما

نیکان فایل، مرجع تخصصی خرید و فروش فایل های قابل دانلود، شامل انواع پاورپوینت، گزارش، پرسشنامه، مقاله ترجمه شده و ...
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

کلیه حقوق این سایت، محفوظ است. کپی برداری، پیگرد قانونی دارد.
logo-samandehi
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.